Napisao Administrator, 04.03.2014

Izvještaj o sklopljenim ugovorima pogledajte OVDJE

Napisao Administrator, 30.01.2014

Sklopljene ugovore za 2013. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Sklopljene ugovore za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Sklopljene ugovore za 2015. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Sklopljeni ugovori za 2016. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Sklopljni ugovori za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Sklopljeni ugovori za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Sklopljeni ugovori za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE

Napisao Administrator, 17.06.2013

Izjavu o sprječavanju sukoba interesa pročitajte OVDJE

Napisao Administrator, 02.05.2012

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI  NAČELNIK

 

KLASA   : 401-03/12-01/04

URBROJ : 2176/07-03/1-12-1

Dana, 02. svibnja 2012. godine

 

Na temelju članka 50. Statuta Općine Doji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12 ), a u skladu s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ( „ Narodne novine „ br. 139/10 ) i članak 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( „ Narodne novine „ br. 78/11 )...