Napisao Administrator, 02.09.2016

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2013. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2014. godinu (STANJE 30.06.2014 )

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2014. godinu (STANJE 31.12.2014 ).

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih  sporazuma  za 2015. godinu ( STANJE 31.12.2015 )

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu ( STANJE 30.06.2016.) 

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu ( STANJE 31.12.2016. ) 

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu ( STANJE 31.12.2017. ) 

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2018. godinu ( STANJE 31.12.2018. )