Plan prijama u službu službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu , možete pogledati OVDJE

 

Plan prijama u službu službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, mpžete pogledati OVDJE

 

Plan prijama u službu službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari za 2015., možete pogledati OVDJE 


Plan prijema u službu službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Izmjene i dopune Plana prijema u službu službenika i...

 

 

 

 I. izmjene i dopune Plana prijama na stručno osposobljavanje bez radnog odnosa

pogledajte OVDJE 

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela - " Službeni vjesnik " br. 46/10  

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Donji Kukuruzari ( " službeni vjesnik" br. 49/10 ) pogledajte OVDJE 

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Donji Kukuruzari ( " Službeni vjesnik" br. 17/15 ) pogledajte OVDJE

Odluka o veličini, cijeni i godišnjoj naknadi grobnog mjesta, grobnice i urne - " Službeni vjesnik " br. 07/08

 

Odluka o grobljima na području Općine Donji Kukuruzari - " Službeni vjesnik " br. 49/07,   57/13 

Odluka o komunalnoj naknadi - " Službeni vjesnik " br. 07/08 , 14/19

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi  - " Službeni vjesnik" br. 51/14 

Odluka i vrijednosti boda - " Službeni vjesnik " br. 03/02 , 14/19

Odluka o komunalnom doprinosu - " Službeni vjesnik " br. 08/10, 42/11,  02/12, 14/19

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće na djelu koji se odnosi za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - " Službeni vjesnik " br. 40/04

Odluka o komunalnom redu - " Službeni vjesnik" br. 16/97

Odluka o...