Odluka o komunalnoj naknadi - " Službeni vjesnik " br. 07/08 , 14/19

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi  - " Službeni vjesnik" br. 51/14 

Odluka i vrijednosti boda - " Službeni vjesnik " br. 03/02 , 14/19

Odluka o komunalnom doprinosu - " Službeni vjesnik " br. 08/10, 42/11,  02/12, 14/19

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće na djelu koji se odnosi za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - " Službeni vjesnik " br. 40/04

Odluka o komunalnom redu - " Službeni vjesnik" br. 16/97

Odluka o...

Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova općinskog vijeća, službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari -(" Službeni vjesnik" br.  33/17 ) možete pogledati OVDJE 

 

Odluka o mjerilima za utvrđivnje plaća općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji profesionlno obavljaju svoju dužnst -( " Službeni vjesnik " 33/17 ) možete pogledati OVDJE

 

Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji dužnost obavlja bez...

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kukuruzari - " Službeni vjesnik " br, 51/14

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Donji Kukuruzari - " Službeni vjesnik" br. 36/09

Plan zaštite i spašavanja i procjene ugroženosti - " Službeni vjesnik " br. 44/12

 

Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE