Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Donji Kukuruzari - " Službeni vjesnik" br. 36/09

Plan zaštite i spašavanja i procjene ugroženosti - " Službeni vjesnik " br. 44/12

 

Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

Prostorni plan Općine Donji Kukuruzari- " Službeni vjesnik " br. 16/03,  16/12 

Pravilnik i Izmjene o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA      : 114-06/12-01/01

UURBROJ : 2176/07-03/1-12-2

 

         Na temelju članka 15. Etičkog kodeksa državnih službenika ( „ Narodne novine „ br. 40/11 i 13/12 ) i članka 18 Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari ( KLASA : 114-06/12-01/01; URBROJ : 2176/07-03/1-12-1 od 01.12.2012 godine ) Općinski načelnik općine Donji Kukuruzari dana 03. prosinca 2012. godine donosi

 

ODLUKU

o...