Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kukuruzari - " Službeni vjesnik " br, 51/14

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Donji Kukuruzari - " Službeni vjesnik" br. 36/09

Plan zaštite i spašavanja i procjene ugroženosti - " Službeni vjesnik " br. 44/12

 

Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

Prostorni plan Općine Donji Kukuruzari- " Službeni vjesnik " br. 16/03,  16/12 

Pravilnik i Izmjene o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE