R  E  P  U  B  L  I  K A    H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj VI. sjednici održanoj dana 04. prosinca 2017. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. i 2020....

 R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

   Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na V. sjednici održanoj 10. listopada 2017. godine donijelo je

 

 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2017. GODINU

 

 

 

Članak...

 

 R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

                   Na temelju članka 108 st. 3 i 109. st. 2 Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj V. sjednici održanoj 10. listopada 2017. godine usvojilo je:

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE...

 

 

 

 

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

     SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                 OPĆINSKO VIJEĆE

 

        Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članak 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „Službeni vjesnik“ br 15/13 i 51/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na XX.  sjednici održanoj 24. veljače 2017.  godine donijelo je

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA

2016....

REPUBLIKA     HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

    Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XX. sjednici održanoj 24. veljače 2017. godine donijelo je

 

 

 1.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2017. GODINU

 

 Članak 1.

 

 1.  Izmjene i dopune Plana proračuna za 2017. godinu...