REPUBLIKA     HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

    Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XX. sjednici održanoj 24. veljače 2017. godine donijelo je

 

 

 1.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2017. GODINU

 

 Članak 1.

 

 1.  Izmjene i dopune Plana proračuna za 2017. godinu...

Plan razvojnih programa možete pogledati OVDJE 

Odluku o izvršavanju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati OVDJE

 

R  E  P  U  B  L  I  K     H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XIX sjednici održanoj 28. studenog 2016. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. i 2019....

 

 

 

 

R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

                   Na temelju članka 108 st. 3 i 109. st. 2 Zakona o proračunu (  „ Narodne novine „ br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XVIII sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine usvojilo je :

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU...