R  E  P  U  B  L  I  K     H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( Službeni vjesnik br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XIII sjednici održanoj 02.listopada 2015. godine donijelo je

 

 

 

 

 

2.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2015. GODINU

 

 

 

Članak...

REPUBLIKA     HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/15-01/01

URBROJ : 2176/07-01-15-2

Donji  Kukuruzari, 27. veljače 2015. godine

 

         Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08 i 136/12 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( Službeni vjesnik br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj X. sjednici održanoj 27. veljače 2015. godine donijelo je

 

  1.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI...

 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2014- godinu možete pogledati OVDJE  

 

 

 

 

Odluku o izvršavanju proračuna Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE  

 

 

R  E  P  U  B  L  I  K A     H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08 i 136/12 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na IX sjednici održanoj 01. prosinca 2014. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. i 2017. GODINU 

 

 

 

...