Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka,možete pogledati OVDJE

Proceduru stvarnja ugovornih obveza u Općini Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Odluku o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću " Krijesnica " Hrv. Kostajnica ( " Službeni vjesnik"  br. 9/16 ), možete pogledati OVDJE  

 

Odluku o izmjeni Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću " Krijesnica " Hrv. Kostajnica, možete pogledati OVDJE

Odluku o naknadi za korištenje ŠRC-a u Donji Kukuruzarima, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o naknadi društvenih domova u vlasništvu općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o davanju stanova u najam, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o korištenju javnih površina i objekata u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe na

području općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE