Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Shemu mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

Plan vježbe civilne zaštite za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE