Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama možete pogledati OVDJE

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu, možete pogledati OVDJE