Odluku o naknadi za korištenje ŠRC-a u Donji Kukuruzarima, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o naknadi društvenih domova u vlasništvu općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o davanju stanova u najam, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o korištenju javnih površina i objekata u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe na

području općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE