Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu , možete pogledati OVDJE

 

Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE

 

Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu , možete pogledati OVDJE


Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016.godinu, možete pogledati OVDJE  


Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosas za 2017. godinu možete pogledati  OVDJE