Prostorni plan Općine Donji Kukuruzari- " Službeni vjesnik " br. 16/03,  16/12 

 

Prethodnu obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Obrazac Zahtjeva za 2 ID PPUO Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE