Napisao Administrator, 04.06.2014

           REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI

 

 OBAVIJEST

 

Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak izdaju se u Općinskom sudu u Hrvatskoj Kostajnici soba br. 18 za osobe sa prebivalištem i boravištem na području:

 

-         Grada Hrvatska Kostajnica

-         Općine Dvor

-         Općine Hrvatska Dubica

-         Općine Donji Kukuruzari

-         Općine Majur

 

 

U Hrvatskoj Kostajnici, 02. lipnja 2014....

Napisao Administrator, 04.06.2014

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 

ORGANIZACIJA RADA SLUŽBE MRTVOZORSTVA U SISAČK0 — MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

 

1. NAČIN RADA MRTVOZORNIKA

 

1.1. RADNO VRIJEME MRTVOZORNIKA

Dežurstvo mrtvozornika traje 24 h : podijeljeno je u aktivno i pasivno dežurstvo.

Razlikuje se zimsko i ljetno radno vrijeme.

 

Zimsko radno vrileme :

aktivno dežurstvo — od 07.00 do 17.00 sati

pasivno dežurstvo: od 19.00 do 07.00 sati idućeg dana.

 

Ljetno radno vriieme:

aktivno dežurstvo: od 06.00 do 21.00 sati

pasivno dežurstvo: od...

Napisao Administrator, 02.04.2014

Godišnji financijski izvještaj ( G-FIN-IZVJ ) pogledajte OVDJE

Izvješće o primljenim donacijama pogledajte OVDJE

Plan rada za mandatno razdoblje 2013. - 2017. ( Mato Brandić ) možete pogledati OVDJE