Napisao Administrator, 13.02.2019

Temeljem odredbe članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj: 20/18) Općina Donji Kukuruzari izlaže na Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Donji Kukuruzari (u nastavku: Prijedlog programa).

 

Prijedlog Programa bit će izložen u vijećnici Općine Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari. Uvid u Prijedlog programa, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti od 14. veljače do 28. veljače 2019. godine svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati. 

Prijedlog programa također će biti objavljen na mrežnoj stranici Općine Donji Kukuruzari (www.donji-kukuruzari.hr). 

 

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari u roku od 30 dana. Prigovori na Prijedlog programa moraju biti čitko napisani, uz ime i prezime i adresu podnositelja te se dostavljaju na adresu Općine Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari, zaključno s 28.02.2019. godine. 

 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja, možete pogledati OVDJE