Napisao Administrator, 26.05.2017

Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE 

 

Konačni rezultati  izbora za članove općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE 

 

Konačni rezultati  izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari iz reda pripadnika srspke nacionalne manjine možete pogledati OVDJE 

 

Rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE

 

Rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE

 

Rezultate izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine možete pogledati OVDJE 

 

Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE

 

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE

 

Pravovaljane kandidature za zamjenika općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine možete pogledati OVDJE

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE

 

Obavijest o načinu organiziranja rada Općinskog suda radi izdavanja potvrda možete pogledati OVDJE 

 

Obavijest o izdavanju uvjernja iz kaznenih evidencija za kandidate na lokalnim izborima možete pogledati OVDJE i OVDJE 

 

Upute o podnošenju zahtjeva možete pogledati OVDJE