Napisao Administrator, 30.06.2019

Poštovani roditelji/skrbnici,

 

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br. 116/18) propisano je da su sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola za iduću šk. god. 2019./2020. osigurana u proračunu RH. Udžbenici će biti u vlasništvu škole, besplatni za sve učenike.

 

Državnim proračunom nisu osigurana sredstva za druge obrazovne materijale (radne bilježnice, zbirke, atlasi, likovne mape, kutije s radnim materijalom).

Druge obrazovne materijale financirati će  Općina Donji Kukuruzari. Prema tome, svi učenici Osnovne škole Katarina Zrinska i učenici Osnovne škole Davorina Trstenjaka s područja Općine Donji Kukuruzari će početkom nastavne godine dobiti komplet udžbenika i drugih obrazovnih materijala, a na roditeljima je samo da osiguraju ostali pribor.

 

 

 

 

 

                                                                               Općinska načelnica

                                                                             Općine Donji Kukuruzari

                                                                                  Lucija Matković