Napisao Administrator, 06.11.2020

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o izradi II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE