Napisao, 11.04.2019

Poziv na XV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu,  možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju Izvješća o...

Napisao, 21.03.2019

Poziv na XIV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa XIV. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE 

 

Zaključak o davanju odobrenja Općinskoj načelnici , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u Rekonstrukciju društvenog doma Borojevići, možete pogledati OVDJE 

 

Pravilnik Općine Donji Kukuruzari o zaštiti , nadzoru nad prikupljanjem , obradi i korištenju osobnih podataka, možete pogledati OVDJE 

 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o...

Napisao, 27.12.2018

Poziv na XIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu , možete podledati pod kategorijom PRORAČUN


Plan razvojnih programa , možete pogledati OVDJE


Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, možete...

Napisao, 26.10.2018

Poziv na XII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2018. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne...

Napisao, 30.07.2018

Poziv na XI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa XI. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Donji Kukuruzari 2015. - 2020. , možete pogledati pod kategorijom STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju sportske građevine javne i društvene namjene 2. skupine, možete pogledati OVDJE  , a Prilog uz suglasnost pogledajte