Napisao, 20.12.2019

Poziv na XVIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 


 I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa promicanja kulture za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa socijalne...

Napisao, 01.10.2019

Poziv na XVII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 


Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN


Odluku o nerazvrstanim cestama, možete pogledati OVDJE , a prilog Odluke OVDJE

Napisao, 01.07.2019
Poziv na XVI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE   

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Odluku o davanju Suglasnosti na Statut NKČ Napredak Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

Odluku o komunalnom redu , možete pogledati OVDJE 
Ispravak Odluke o komunalnom redu , možete pogledati OVDJE

 1. Izmjena i...
Napisao, 12.04.2019

Poziv na XV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu,  možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju Izvješća o...

Napisao, 21.03.2019

Poziv na XIV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa XIV. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE 

 

Zaključak o davanju odobrenja Općinskoj načelnici , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u Rekonstrukciju društvenog doma Borojevići, možete pogledati OVDJE 

 

Pravilnik Općine Donji Kukuruzari o zaštiti , nadzoru nad prikupljanjem , obradi i korištenju osobnih podataka, možete pogledati OVDJE 

 

Ispravak Pravilnika Općine Donji Kukuruzari...