Napisao, 26.10.2018

Poziv na XII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2018. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne...

Napisao, 31.07.2018

Poziv na XI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa XI. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Donji Kukuruzari 2015. - 2020. , možete pogledati pod kategorijom STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju sportske građevine javne i društvene namjene 2. skupine, možete pogledati OVDJE  , a Prilog uz suglasnost pogledajte

Napisao, 26.06.2018

Poziv na X. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukurzari, možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa X. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE 

 

I. Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Općine Donji Kukuruzari 2015. - 2020. godina, možete pogledati OVDJE  

Napisao, 21.06.2018

Poziv na IX. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa IX. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE  

 

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE  

 

I. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

I. Izmjene i...

Napisao, 04.04.2018

Poziv na VIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa VIII. sjednice Općinskog vijeća  Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godinu, možete pogledati OVDJE 


 Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2017. godine, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju...