Napisao, 04.08.2017

Poziv na IV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE   

 

Zapisnik sa IV. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

 

Odluku o mjerilima za određivanje plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji profesionalno obnašaju  svoju dužnost, možete pogledati OVDJE  

 

Odluku o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja članova Općinskog vijeća i službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari, možete...

Napisao, 07.07.2017

Poziv na II. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa II. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE

 

Odluka o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika , zamjenika općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine , možete pogledati OVDJE 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća , službenika i namještenika u JUO Općine Donji...

Napisao, 05.06.2017

Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE   


Zapisnik sa konstituirajuće sjednice možete pogledati OVDJE  


Odluku o osnivanju Mandatnog povjerenstva možete pogledati OVDJE 


Odluku o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja možete pogledati OVDJE 


Odluku o izboru Predsjednika općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE 


Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari iz reda predstavničke većine možete pogledati OVDJE  

Napisao, 27.02.2017

Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE 

 

Usvajanje 1. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

 Usvajanje Godišnjeg obračuna proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

 Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE

 

 Izvješće o izvršenju...

Napisao, 30.12.2016

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu i Plan razvojnih programa možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Program Utroška sredstava komunalnog doprinosa za 2017. godinu možete pogledati OVDJE 

 

Program Utroška sredstava...