Napisao, 04.04.2018

Poziv na VIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa VIII. sjednice Općinskog vijeća  Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godinu, možete pogledati OVDJE 


 Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2017. godine, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju...

Napisao, 29.01.2018

Poziv na VII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa VII. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Donji Kukuruzari za period 2018. -  2020., možete pogledati OVDJE 

 

I. Izmjene i dopune Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o rasporedu sredstava za...

Napisao, 14.12.2017

Poziv na VI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa VI. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE 

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Plan razvojnih programa možete pogledati  OVDJE

 

Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2018. godini , možete pogledati

Napisao, 17.10.2017

Poziv na V. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa V. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine...

Napisao, 04.08.2017

Poziv na IV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE   

 

Zapisnik sa IV. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

 

Odluku o mjerilima za određivanje plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji profesionalno obnašaju  svoju dužnost, možete pogledati OVDJE  

 

Odluku o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja članova Općinskog vijeća i službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari, možete...