Napisao, 29.01.2018

Poziv na VII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa VII. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Donji Kukuruzari za period 2018. -  2020., možete pogledati OVDJE 

 

I. Izmjene i dopune Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o rasporedu sredstava za...

Napisao, 14.12.2017

Poziv na VI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa VI. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE 

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Plan razvojnih programa možete pogledati  OVDJE

 

Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2018. godini , možete pogledati

Napisao, 17.10.2017

Poziv na V. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa V. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine...

Napisao, 04.08.2017

Poziv na IV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE   

 

Zapisnik sa IV. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

 

Odluku o mjerilima za određivanje plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji profesionalno obnašaju  svoju dužnost, možete pogledati OVDJE  

 

Odluku o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja članova Općinskog vijeća i službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari, možete...

Napisao, 07.07.2017

Poziv na II. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa II. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE

 

Odluka o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika , zamjenika općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine , možete pogledati OVDJE 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća , službenika i namještenika u JUO Općine Donji...