Napisao, 07.07.2017

Poziv na II. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa II. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE

 

Odluka o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika , zamjenika općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine , možete pogledati OVDJE 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća , službenika i namještenika u JUO Općine Donji...

Napisao, 05.06.2017

Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE   


Zapisnik sa konstituirajuće sjednice možete pogledati OVDJE  


Odluku o osnivanju Mandatnog povjerenstva možete pogledati OVDJE 


Odluku o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja možete pogledati OVDJE 


Odluku o izboru Predsjednika općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE 


Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari iz reda predstavničke većine možete pogledati OVDJE  

Napisao, 27.02.2017

Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE 

 

Usvajanje 1. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

 Usvajanje Godišnjeg obračuna proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

 Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE

 

 Izvješće o izvršenju...

Napisao, 30.12.2016

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu i Plan razvojnih programa možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Program Utroška sredstava komunalnog doprinosa za 2017. godinu možete pogledati OVDJE 

 

Program Utroška sredstava...

Napisao, 10.10.2016

Poziva za 18. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE


Zapisnik sa XVIII. sjednice Općinskog  vijeća možete pogledati OVDJE 


Odluku o izmjeni Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću " Krijesnica" Hrv. Kostajnica , možete pogledati OVDJE 


Odluku o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru općine D. Kukuruzari za razdoblje 2011. - 2015. možete pogledati OVDJE


Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine D. Kukuruzari za 2016. možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

2. izmjene i dopune plana...