Napisao, 08.07.2016

Poziv za XVII. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XVII. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalca Donji Kukuruzari d.o.o. za 2015. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o pokretanju i provedbi ppostupka likvadicije trgovačkog društva Komunalac Donji Kukuruzari d.o.o, možete poglesati OVDJE

 

Odluku o dodjeli javnog priznanja Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možte pogledati

Napisao, 03.05.2016

Poziv za XVI. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XVI. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Godišnje izvješće o izvršenju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

1. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih i Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati

Napisao, 11.03.2016

Poziv za XV. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XV. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o sufinanciranju boravka djece u Dječjem vrtiću ,, Krijesnica ,, , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o naknadi za korištenje sportsko rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o korištenju javnih površina i objekata u svrhu...

Napisao, 04.12.2015

Poziv za XIV. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XIV. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o izvršavanju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu možete pogledati OVDJE

 

Izmjene i dopune Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari 2015.-2021. možete pogledati OVDJE

 

Izmjene i dopune Odluke  o mjerilima za određivanje...

Napisao, 24.09.2015

Poziv za XIII. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE


Zapisnik sa XIII. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE


Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN


2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN  


Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari 2015. - 2021. možete pogledati OVDJE