Napisao, 03.05.2016

Poziv za XVI. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XVI. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Godišnje izvješće o izvršenju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

1. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih i Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati

Napisao, 11.03.2016

Poziv za XV. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XV. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o sufinanciranju boravka djece u Dječjem vrtiću ,, Krijesnica ,, , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o naknadi za korištenje sportsko rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o korištenju javnih površina i objekata u svrhu...

Napisao, 04.12.2015

Poziv za XIV. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XIV. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o izvršavanju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu možete pogledati OVDJE

 

Izmjene i dopune Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari 2015.-2021. možete pogledati OVDJE

 

Izmjene i dopune Odluke  o mjerilima za određivanje...

Napisao, 24.09.2015

Poziv za XIII. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE


Zapisnik sa XIII. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE


Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN


2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN  


Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari 2015. - 2021. možete pogledati OVDJE


Napisao, 15.07.2015

Poziv za XI. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XI. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Godišnje izvješće o izvršavanju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o pomoći za podmirenje troškova stamovanja, možete pogledati OVDJE