Napisao, 15.07.2015

Poziv za XI. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XI. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Godišnje izvješće o izvršavanju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o pomoći za podmirenje troškova stamovanja, možete pogledati OVDJE

Napisao, 26.06.2015

Poziv za XII. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XII. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Izvješće o radu, financijsko izvješće za 2014 godinu, te Plan rada i financijski plan Komunalca Donji Kukuruzari d.o.o. za 2015. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa organizacije i provođenja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa...

Napisao, 25.02.2015

 

Dnevni red za X. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE 

Napisao, 18.06.2013

R  E  P  U B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                    OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA   : 021-05/13-01/05

URBROJ : 2176/07-01-13-1

Dana, 18. lipnja 2013. godine

 

              Na temelju članak 9. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ 15/13 ) skupina od osam (8) vijećnika Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari

P R E D L A Ž E

                   nastavak sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari te za istu predlaže slijedeći : ...

Napisao, 14.06.2013

Poziva za konstituirajuću sjednicu možete pogledati OVDJE