Napisao Administrator, 30.11.2012

1. UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA DONJI KUKURUZARI

    Don Ante Lizatovića 2 Donji Kukuruzari

    44430 Hrvatska Kostajnica

    tel/fax : 044/857-021 ; 857-022

    e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

    predsjednik : Stjepan Cvitkušić

 

2. UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA DONJI KUKURUZARI

     Don Ante Lizatovića 2 Donji Kukuruzari

     44430 Hrvaska Kostajnica    

     tel/fax : 044/857-021 ; 857-022

     e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

     predsjednik : Mato Brandić

 

3. RŠRD „ PASTRVA „ DONJI KUKURUZARI

    Don Ante Lizatovića 2 Donji Kuukuruzari

    44430 Hrvatska Kostajnica

    tel/fax : 044/857-021 ; 857-022

    e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

    predsjednik : Mato Dragičević

 

4. PČELARSKA UDRUGA „ MASLAČAK „ DONJI KUKURUZARI

    Don Ante Lizatovića 2 Donji Kukuruzari

    44430 Hrvatska Kostajnica

    tel/fax : 044/857-021 ; 857-022

    e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

    predsjednik : Tomislav Galić

 

5. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „ NAPREDAK „ DONJI KUKURUZARI

    Don Ante Lizatovića 2 Donji Kukuruzari

    4443o Hrvatska Kostajnica

    tel/fax : 044/857-021 ; 857-022

    e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

    predsjednik:

 

6. VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE DONJI KUKURUZARI

    Don Ante Lizatovića 2 Donji Kukuruzari

    44430 Hrvatska Kostajnica

    tel/fax : 044/857-021 ; 857-022

    e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

    predsjednik : Ninoslav Pauković

 

7. DVD DONJI KUKURUZARI

    Trg Nikole Zrinskog 5 Donji Kukuruzari

    44430 Hrvatska Kostajnica   

    tel/fax : 044/857-021 ; 857-022

    e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

     predsjednik : Ilija Šapina