Shemu mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

Plan vježbe civilne zaštite za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE

Godišnju analizu sustava zaštite i spašavanja za 2017. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Godišnji Plan razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018. - 2020. , možete pogledati OVDJE 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari za razdoblje od 2017. - 2020. godine, možete pogledati OVDJE 

 

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Donji Kukuruzari, možete pogledati