Odluku o izvršavanju proračuna Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE  

 

 

R  E  P  U  B  L  I  K A     H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08 i 136/12 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na IX sjednici održanoj 01. prosinca 2014. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. i 2017. GODINU 

 

 

 

...

R  E  P  U  B  L  I  K A     H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

          Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08 i 136/12 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( Službeni vjesnik br. 15/13 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na IX sjednici održanoj 01. prosinca 2014. godine donijelo je

 

 

 

 

 

2.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2014. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

  2.  Izmjene...

 

 

 

 

 

R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

 

                   Na temelju članka 108 st. 3 i 109. st. 2 Zakona o proračunu (  „ Narodne novine „ br. 87/08 I 136/12 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj VIII sjednici održanoj dana 15. rujna 2014. godine usvojilo je :

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU...

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

     SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                     OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

 

 

                  Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „ Narodne novine „ br. 87/08 i 136/12 ) i članak 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br 15/13 ) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na VI sjednici održanoj  11. lipnja 2014. godine donijelo je

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA

2013....