R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

     SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                 OPĆINSKO VIJEĆE

 

  Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XXV. sjednici održanoj dana 12. travnja 2021. godine donijelo je

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA

2020. GODINU

 

 R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

      Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XXIV. sjednici održanoj dana 05. veljače 2021. godine donijelo je

 

 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2021. GODINU

 

    R E P U B L I K A    H R V A T S K A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

         OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                 OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj XXIII. sjednici održanoj dana 26. studenog 2020. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA...

R E P U B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

                   Na temelju članka 108. st. 3 i 109. st. 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XXII. sjednici održanoj dana 07. listopada 2020. godine usvojilo je:

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE...

R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XXI. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2020. godine donijelo je

 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2020. GODINU

 

 Članak...