Napisao Administrator, 06.11.2020

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o izradi II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Napisao Administrator, 07.09.2020

Obavijest o popisu poljoprivrede, možete pogledati OVDJE

Napisao Administrator, 26.06.2020

Raspored sakupljanja glomaznog otpada tijekom 2020. godine , možete pogledati OVDJE