Napisao Administrator, 13.09.2012

Selo Kukuruzari leži na cesti koja povezuje Petrinju s Kostajnicom. Na sjevernoj strani ceste nalazi se crkva Uspenja Bogorodice koja je sagrađena 1838. godine. Radi se o jednobrodnoj crkvi, vrlo jednostavno izvedenoj, sve do nedavno bez zvonika, kojeg su srušili ustaše 1944. godine. Na pročelju se nalazi jedan polukružni prozor, a ulazi su s pročelne strane i s istoka. Na bočnim stranama su po 4 prozora, a crkva se završava apsidom. Pokraj crkve nalazila se nakon Drugog svjetskog rata zvonara, tj. drveni toranj na kojem je stajalo zvono. Neposredno prije Domovinskog rata zvonik je obnovljen, a tom su prilikom u ostacima staroga zvonika pronađene ikone koje pripadaju, po svoj prilici, komogovinskoj školi. Crkva nije uništena u Domovinskom ratu, ali je neodržavana